BiOrgano Life 

Home
Produkty
Produktový katalóg
Doprava
Veľkoobchod
Kontakt

                                Biorgano Life
                                               
                                                Mostová 767/17, Vel’ký Meder 932 01
,Slovensko.
                                                mobil:+421 903 483 913
                                                e-mail:biorganolife@azet.sk
                                                DIČ:   
2120872116
  
                                                IČO: 
  52 052 613

                                                Bankový účet
:  ČSOB EUR: SK72 7500 0000 0040 2646 9526  
                                                SWIFT:
 CEKOSKBX